A Free Template from Joomlashack

A Free Template from Joomlashack

Esiet sveicināti! Drukāt E-pasts

 

Dar' man, tēvis pastaliņas,
Pērc man staltu cepurīt;
Šuj man svārkus māmuliņa:
Skolā iet(i) man gribas.                                                                                                                                        

(Auseklis)

 


 

 

 PĻAVNIEKKALNA SĀKUMSKOLAS ZIEMASSVĒTKU KONCERTS “ BRĪNUMS”.

Ar mācītāja svētības vārdiem 20. decembrī plkst. 18.00 Katlakalna baznīcā iesākās sirsnīgs un dvēselisks Ziemassvētku koncerts.
Koncertā, skolas bērnu izpildījumā skanēja latviešu un ārzemju komponistu darbi. Kora skanējumu vēl izteiksmīgāku padarīja bērnu spēlētie mūzikas instrumenti.
Skolas bērnu koncertu papildināja jauniešu kvartets “Kalassan” ar krāšņu daudzbalsīgu dziedājumu.
Paldies visiem koncerta dalībniekiem un klausītājiem, kā arī Katlakalna baznīcai par viesmīlīgo uzņemšanu!

 

 

 

SKOLĀ TIKA SVEIKTI OLIMPIĀŽU, SACENSĪBU UZVARĒTĀJI UN CENTĪGĀKie  SKOLĒNI

21. decembrī, pēdējā 1. semestra mācību dienā, skolā tika sveikti olimpiāžu un sacensību uzvarētāji. Turpinot skolas tradīcijas, pateicības saņēma arī skolēni, kuri nebija kavējuši nevienu mācību dienu.


 

 


 

ĶEKAVAS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRAM

19. decembrī skolas bērni veltīja koncertu un pasniedza pašgatavotas dāvanas Ķekavas pašvaldības aģentūras “Ķekavas sociālās aprūpes centrs” iemītniekiem. 

vairāk bildes zem izvelnes /Bildes/Pasākumi/Kekavas SAC/

 


 

 

15. DECEMBRĪ SKOLAS BĒRNI AR ZIEMASSVĒTKU KONCERTU VIESOJĀS REZIDENCĒ "DZINTARA MELODIJA".


vairāk bildes zem izvelnes /Bildes/Pasākumi/Dzintara melodijas/

 


 

 

14.DECEMBRA RĪTS VISUS PĀRSTEIDZA AR BALTU ZIEMAS PASAKU

Pļavniekkalna sākumskola izskatījās kā rosīga rūķu darbnīca. Lieli un mazi rūķi gatavojas Ziemassvētkiem, darina eglīšu rotas, dekorē klases, gatavo apsveikumus, cep smaržīgas piparkūkas. 2.b un 4.klases skolēni devās ciemos uz tepat netālo mežu pie zvēriņiem. Sniegā atstātās stirnu un zaķu pēdas, liecina, ka esam gaidīti viesi. Gardā un veselīgā maltīte iepriecinās dabas draugus. Labs darbiņš, kas padarīts!

vairāk bildes zem izvelnes /Bildes/Pasākumi/14. decembris/


  

LABDARĪBAS PASĀKUMS

Decembris – Pļavniekkalna sākumskolā bija Labo darbu mēnesis. Skolēni cepa piparkūkas, gatavoja apsveikumus  pansionāta iemītniekiem, gatavoja eglīšu rotājumus un dekupēja sveces, iesaiņoja dāvanas, kā arī priecēja ar Ziemassvētku koncertiem.  Iesaistījās labdarības akcijā “Eņģeļa pasts”. Atsevišķu klašu bērni devās uz mežu  atstāt cienastu meža zvēriņiem.

vairāk bildes zem izvelnes /Bildes/Pasākumi/labdaribas pasakums 2016/

 UZ SALDUMU RAŽOTNI CODĒ “POĻU NAMS.”

12.decembrī Pļavniekkalna sākumskolas 2.klases skolēni devās ekskursijā. Kaut dienas sākums izvērtās dzestrs un nepatīkams, bet dienas ritumam ritot viss mainījās. Šoreiz devāmies uz saldumu ražotni Codē “Poļu nams.” Ražotnes vadītāja Gunita Pole mūs iepazīstināja ar šī uzņēmuma darbības pirmsākumiem. Vērojām, kā čaklās meistarītes ar rokām veido “Saldo bruneti”un saldos riekstiņus. Bērni atzina, ka darbs ir diezgan grūts un atbildīgs. Pēc tam arī paši skolēni veidoja savu mazo dāvaniņu, kuru varēs atvērt tikai Ziemassvētku vakarā. Pēc saldā apmeklējuma devāmies aplūkot Bauskas pili, un vietu kur Mūsa ar Mēmeli satiekas.
Sakām lielu paldies Ernesta vecākiem, kuri mums šo skaisto pasākumu sagādāja.
Solotājas Dzintra un Everita.
 

 

SVINAM LATVIJAS 98. DZIMŠANAS DIENU!

vairāk bildes zem izvelnes /Bildes/Pasākumi/Latvijai 98/11. NOVEMBRIS - LĀPU GĀJIENS UN SADZIEDĀŠANĀS

vairāk bildes zem izvelnes /Bildes/Pasākumi/11.novebris 2016/TURPINĀM SAVAS SKOLAS TRADĪCIJAS - MĀRTIŅDIENAS GADATIRGUS

Tradicionāli Mārtiņi ir diena , kas iezīmē rudens beigas un ziemas sākumu. Latvieši parasti šo dienu svin galdā ceļotplāceņus, medu, alu, dažādus gaļas ēdienus un protams, Mārtiņu gaili.
2016.gada 10.novembrī Pļavniekkalna sākumskolā norisinājās ikgadējais Mārtiņdienas tirdziņš. Skolēni dalībai tirgū gatavojās nopietni un savlaicīgi. Tirgū varēja iegādāties gan pārtikas izstrādājumus gan rotas, grāmatzīmes, sveces un citas pašdarinātas preces. Prieku no šī pasākuma guva gan dalībnieki, kas aktīvi tirgojās un iepirkās gan tirgus apmeklētāji.
Jāatzīmē, ka šāds tirgus ir kļuvis par ļoti gaidītu skolas notikumu.
5.klases skolniece Kate Rutka

1.NOVEMBRĪ MĒS 4. KLASES SKOLĒNI DEVĀMIES MĀCĪBU EKSKURSIJĀ UZ SAULESKALNU.


Mūs sagaidīja jauki saimnieki, cienāja ar siltu, gardu tēju, lai varētu doties jautrā, izzinošā ceļojumā cauri latviešu gadskārtām.
Vēlāk gatavojāmies Mārtiņiem- taisījām budēļu maskas.
Gājām jautrās rotaļās.
Noslēgumā izgājām Putnu taku un "izvingrojāmies" dažādās atrakcijās.
Mēs bijām sajūsmā!
5.KLASES SKOLĒNI DEVĀS EKSKURSIJĀ UZ „PIPARMĒTRU NAMIŅU”


Šā gada 2.novembrī 5.klases skolēni devās ekskursijā un apmeklēja  Lolitas Dauges „Piparmētru namiņu”. Skolēni iepazinās ar vairāk kā 10 šķirņu mētrām, uzzināja par mājražošanas procesā iegūtajiem piparmētru pārstrādes produktiem – piparmētru sīrupu, pulveri, sejas toniku un citiem produktiem. Skolēni nobaudīja mētru tēju ar pašgatavotiem piparmētru cepumiem un degustēja piparmētru sīrupu, kā arī piedalījās „Piparmētru namiņa”radošajā darbnīcā, gatavojot piparmētru ziepes.
Klases audzinātāja Marina


PĻAVNIEKKALNA SĀKUMSKOLAS SKOLĒNI 18.10.16.
PIEDALĪJĀS STARPNOVADU SPORTA SPĒLĒS FUTBOLĀ.

Sveicam ar iegūto pirmo vietu!!!

 

 

 CECĪĻU DABAS PARKs UN IERIĶU VECās DZIRNAVas

Kaut saulīte mūs īpaši nelutināja, š.g. 16.oktobrī, 2a. un 2.b. klase devās ekskursijā uz Cecīļu dabas parku un Ieriķu vecajām dzirnavām. Šo skaisto pasākumu palīdzēja novadīt mazā Raganiņa un dzirnavu Meldermeitiņa. Iepazinām meža dabisko vidi, iežu veidošanās procesu, pētījām parka lielāko dižkoku, kā arī piedalījāmies viktorīnā “ Ko es atceros”.
Skolotājas Everita un Dzintra.

seniorus sveica Pļavniekkalna sākumskolas ansambļi

Septembra nogalē seniorus sveica Pļavniekkalna sākumskolas ansambļi
29.septembrī rezidencē viesojās Pļavniekkalna sākumskolas jaunie mūziķi. Mazie mākslinieki skolotājas Līgas Tīrumas vadībā dziedāja dziesmas par godu tuvajai Skolotāju dienai un Senioru dienai.
Aizkustinošā un pacilātā gaisotnē senioriem bija iespēja atskatīties uz saviem skolas gadiem, ieklausīties piemirstās melodijās un vārdos, atcerēties savu bērnu skološanas laikus un vērot mūsdienu skolēnu spējas un sniegumu.
Kopīgi vienojāmies, ka būtībā katrs seniors (neatkarīgi no profesijas) ar savu viedumu ir Skolotājs. Rezidences zāle bija pilna klausītāju, un mūzikas baudījums sirmo ļaužu sejās viesa gan smaidus, gan aizkustinājuma asaru mirdzumu.
Liels paldies Pļavniekkalna sākumskolas dziedātājiem, mūzikas skolotājai Līgai Tīrumai un skolas direktorei Agitai Baltmanei par dalīšanos labestībā!
Psiholoģe Evija Rozenlauka

Ernesta ģimenes nelaimē atsaucās daudzi cilvēki – ziedojot ģimenei

Pēc sociālajos tīklos izskanējušā aicinājuma palīdzēt 9. septembrī Pļavniekkalna skolas audzēkņa Ernesta ģimenes nelaimē - ugunsgrēks izpostīja ģimenes dzīvojamo māju, atsaucās daudzi cilvēki – ziedojot ģimenei nepieciešamās lietas un citādi atbalstot šajā neapskaužamajā situācijā.
„Mūsu ģimene vēlas pateikt lielu un sirsnīgu paldies visiem, kas palīdzēja mums gan morāli, gan materiāli pēc notikušās nelaimes, kad ugunsgrēks izpostīja mūsu ģimenes māju ar visu iedzīvi.
Paldies mūsu radiem, draugiem, draugu draugiem, kaimiņiem un līdzcilvekiem. Liels paldies Ernesta esošajiem un bijušajiem klases un skolas biedriem un viņu vecākiem, Inesei Kančai,  skolotājai Dzintrai Mednei un Pļavniekkalna skolas direktorei Agitai Baltmanei, kā arī visam skolas kolektīvam un viņu ģimenēm. Paldies Ernesta bijušā bērnudārza „Bitīte” kolektīvam, bērnudārza biedriem un viņu vecākiem. Paldies arī uzņēmumu „Aniva” un „Toode” kolektīviem, kā arī Ķekavas novada pašvaldībai un sociālajam dienestam par atsaucību un pagaidu dzīvokļa nodrošināšanu.
Brīdī, kad mūsu ģimene daudz zaudēja, mēs arī daudz ieguvām - neizmērojamu līdzcilvēku atbalstu un līdzjūtību, kas deva mums spēku pārdzīvot nelaimi un dos spēku pēc iespējas ātrāk atjaunot mūsu māju. Liels paldies visiem!
Ar cieņu
Ernests, Kristaps, Kaspars, Ingrīda un Vello” 


LIELU PALDIES SAKĀM VISIEM PĻAVNIEKKALNA SĀKUMSKOLAS SKOLĒNU VECĀKIEM PAR BRĪNIŠĶĪGO SVEICIENU. UN PALDIES PAR JAUKO PĀRSTEIGUMU!

 


 


AUGĻU UN DĀRZEŅU IZSTĀDE – 2016.G.
“RE, KAS AUG MANĀ DĀRZĀ!”’

Paldies visiem izstādes dalībniekiem. Jūsu darbi ir apbrīnas vērti. Ģimenes vērtība ir kopā būšana , kopīga darbošanās, kas ir pamats  šiem darbiem.
DVAD Ineta Plūme
 


SEPTEMBRIS IR NE VIEN MĀCĪBU GADA SĀKUMS, BET ARĪ EKSKURSIJU MĒNESIS.

Savā pirmajā ekskursijā, 23. septembrī devās 1. a un 1.b.  klases skolēni. Bērni devās uz Ādažu “Dzīvo sapņu dārzu,” kurā mitinās dažādi dzīvnieki un putni. Kā ciemakukulis tika atvesti svaigi dārzeņi, kurus katrs bērns varēja izbarot dzīvniekiem. Pēc ciemošanās un sadraudzēšanās ar “Dzīvā sapņu dārza iemītniekiem,” ceļojums turpinājās uz Saulkrastu “Balto kāpu.” Kas var būt labāks par pikniku saulainā dienā, pie jūras!
Pēc garšīgās maltītes, spēks ir uzkrāts gan pastaigai pa taku kāpās, gan jūru. Bērni fotografē un uzkrāj pozitīvas emocijas. Pat saule un jūra priecājas kopā ar bērniem!
Ar bagātām emocijām un stāstiem par redzēto, bērni atgriežas mājās, lai dalītos piedzīvojumā ar draugiem un ģimenes locekļiem!
“Ekskursija ir izdevusies! Ceļojam vēl!”- Atvadoties saka priecīgie pirmklasnieki!

Skolotāja Agita Šalkovska


 


TEHnoBUSS.

 

20.septembrī 6.klases skolēniem bīja iespēja iepazīties ar vienīgo Latvijā “Tehnobusu”. Šis projekts mūsu valstī ir izveidots, pārņemot Vācijas pieredzi.
Vācijā jau ilgāku laiku tie “Tehnobusi”, kas aprīkoti ar dažādiem tehniskiem modeļiem: pneimatisko iekārtu, 3D printeris, metāla urbi un virpu, zobratu paneli, pat metināmo iekārtu, apbaukā provinces skolas. “Tehnobusa” projekta mērķis – iepazīstināt skolēnus ar tiem tehniskajiem modeļiem un rosināt nākotnē izvēlēties tehniskās jomas profesijas.
I.Kalniņa 


OLIMPISKĀ DIENA 2016. “PADOD BUMBU!”.

 

Olimpiskā diena šogad tika veltīta sporta spēlei volejbols, tāpēc visas aktivitātes notika ar bumbu. Vecāko klašu skolēni spēlēja ar voleibola elementiem “volejbumba”, kuru tiesāja īsts volejbolists Vladislavs. Jaunāko klašu skolēniem bija sportiskās aktivitātes skolas dārzā un noslēgumā spēle “Tautas bumba”. Uz jautājumu, kurš šodien uzvarēja, atbilde bija “MĒS VISI !”
 

 


 

 

 

 

 


 

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack