A Free Template from Joomlashack

A Free Template from Joomlashack

Skolas logopēds Drukāt E-pasts


Agita Šalkovska


Jautājumi un konsultācijas rakstot e-klasē.

Skolas logopēds veic izglītojamo runas un rakstu pārbaudi 1.- 4. klašu grupā. Logopēds organizē gan individuālo, gan grupu darbu konstatēto traucējumu novēršanai. Nodarbības pie logopēda notiek pēc stundām.

Logopēdiskais darbs turpinās līdz valodas vai runas traucējums tiek novērsts.

Skolas logopēds sadarbojas ar priekšmeta skolotājiem, klases audzinātāju, atbalsta personālu, skolas vadību un bērna vecākiem.Logopēda palīdzība nepieciešama šādos gadījumos:

Vājas sekmes mācību priekšmetos, saistītas ar valodas un rakstu traucējumiem.
Valodas traucējumi: Bērna vecumam neatbilstoša vai nepareiza skaņu izruna, to diferencēšana pēc dzirdes.  Grūti atpazīt, nosaukt, atcerēties un  iegaumēt burtus. Grūtības saliedēt burtus zilbēs, vārdos; vārdus mēģina uzminēt Aizkavēta lasītprasmes apguve: lasa ļoti lēni, vāja izpratne par lasīto, kā arī izvairās lasīt vārdus, kurus uzskata par grūtiem. Izvairās lasīt tekstus.

Rakstīšanas traucējumi: Burtu aizvietojumi, izlaidumi, pārstatījumi, galotņu noraušana. Nediferencē patskaņus pēc to garuma. Ļoti lēni raksta. Norakts ir kļūdains.


Logopēds saglabā konfidencialitāti.

 

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack