A Free Template from Joomlashack

A Free Template from Joomlashack

2012. / 2013. macību gads PDF  Array Drukāt Array  E-pasts

TUVOJAS VASARAS BRĪVLAIKS.

Vēl nedaudz jāpasēž skolas solā, un tad ,varēsim ļauties trīs mēnešu atpūtai.

Pēdējās skolas dienās, mūsu skolā, notika Reģionālās pašvaldības policijas Ķekavas novada pārvaldes rīkotās drošības stundas. Skolnieki, vēlreiz ,tika brīdināti par drošību vasaras brīvlaikā. Kopīgi atkārtojām par drošību uz ceļa, par elektrodrošību, par bīstamajiem priekšmetiem, rotaļlietām, par ķīmiskajām vielām. Pārrunājām kādas traumas var tikt gūtas sportojot un peldoties. Atcerēsimies - peldēties skolēns drīkst tikai vecāku klātbūtnē.
Lai mums visiem drošs vasaras brīvlaiks! Visi sveiki un veseli tiksimies nākamajā mācību gadā.

 

Direktores vietniece audzināšanas darbā – Ineta Plūme.

EKSKURSIJA SKOLĒNIEM UZ ZINĀTKĀRES CENTRU „ ZILIE BRĪNUMI”.

 

Šogad mūsu skola uzsāka jaunas tradīcijas. Viena no tām ir ekskursija skolēniem, kuri apzinīgi mācījušies visa gada garumā, piedalījušies mācību olimpiādēs, konkursos un aktīvi iesaistījušies skolas kultūras dzīvē, kā arī mūsu skolas vārdu nesuši novadā un ārpus tā.
28. maijā devāmies uz Rīgu, kur mūs laipni uzņēma „Zilie brīnumi” gidi. Skolēni ar patiesi lielu interesi un aizrautību izstaigāja iekārtotās telpas. Te katrs varēja iejusties kā zinātnieks, atklājējs un iepazīt pasauli gan klausoties, gan zīmējot, veidojot, konstruējot, vērojot, eksperimentējot, izmēģinot.
Skolēnu grupām tika piedāvāta arī izglītojoši izklaidējoši pasākumi – 1.-3.klases skolēniem bija iespēja vērot burvju mākslinieka pārsteidzošos trikus, kā arī iemēģināt roku un pirkstu veiklību, veicot dažādu triku elementus. Savukārt 4.-6.klases skolēniem tika piedāvāta izglītojoša informācija par smadzeņu darbību.
Skolēni atzina, ka noteikti apmeklēs vēlreiz un noteikti iepazīstinās savus vecākus, māsas, brāļus

 

 

Pārējās bildes var apskatīt izvelnē Bildes / Macibu gada pedeja diena / 2013. gadsHIACINTES IZBĀŽ NO KAILAS MIRDZOŠOS SNUĶUS, UN NO ZARIEM IZLAUŽAS PUMPURI. VAI JŪTI, KĀ SMARŽO GAISS? 
TAS IR PĀRSTEIGUMS, KO SAUC PAR PAVASARI.

Šajā skaistajā laikā visur piemin ,atceras un samīļo mūsu mīļas mammas, māmulītes, mammuķītes, mūsu gādīgās un vislabākās vecmāmiņas pasaulē.Klāt Mātes diena.

Šogad,10.maijā Pļavniekkalna skolā notika Māmiņdienas koncerts. Katra klase ar savu skolotāju bija gatavojusi priekšnesumu, kuru vēlējās parādīt savām māmiņām.
Tika rādīts teātris, dziedātas dziesmas, dejots. Uzstājās skolas ansamblis un skolas koris. Dažas klases parodēja  amerikāņu un itāļu dziedātājus .  Ciemos bija „ieradusies”  pat mūsu pašu grupa  „ Eolika”.
Koncerta noslēgumā, ievērojot tradīciju, tika dalītas skolēnu izvēlētās nominācijas, katrai klasesei un skolas skolotājiem.
Paldies vecākiem par  lielo atsaucību .
Direktores vietniece audzināšanas darbā Ineta Plūme

 

Pārējās bildes var apskatīt izvelnē Bildes / Pasakumi / Maminu diena 2013STARPNOVADU VIZUĀLĀS MĀKSLAS OLIMPIĀDE

Jau otro gadu pēc kārtas, Ķekavas novadā norisinās starpnovadu vizuālās mākslas olimpiāde 2.-6.klasēm.

Vizuālās mākslas olimpiādes temats „Tautas dziesmas ilustrācija.”
Olimpiādē piedalījās skolēni no Carnikavas, Olaines, Salaspils un Ķekavas novada skolām, kopumā 46 skolēni.
Uzdevuma mērķis bija rosināt izglītojamos attēlot tautasdziesmu ar atbilstošiem glezniecības izteiksmes līdzekļiem, motivēt izglītojamos padziļināt zināšanas un pilnveidot prasmes vizuālajā mākslā mācību stundās un ārpus stundu nodarbībās ,kā arī atklāt jaunus talantus.
Konkurence bija ļoti liela, tāpēc žūrijai bija grūti noteikt, kurš darbs vislabākais, visradošākais, vis...
Paldies visiem skolotājiem par ieguldīto darbu skolēnu izglītošanā.


Sākumskolas metodiskās apvienības vadītāja Dzintra Medne.

 


Pārējās bildes var apskatīt izvelnē Bildes / Olimpiades / Starpnovadu vizualas makslas olimpiade

 


COMENIUS VIZĪTE PĻAVNIEKKALNA SĀKUMSKOLĀ


Jau 2 gadus Pļavniekkalna sākumskolas pedagogi ir iesaistījušies starptautiskā Comenius projektā, kura tēma ir – „Tales. Getting our children together.’’ Šis projekts norisinās 8 valstīs. Šo divu gadu laikā mūsu skolas skolotājas un skolēni ir viesojušies Velsā, Polijā, Turcijā, Slovākijā, Spānijā (Maljorkā), Somijā. Vēl priekšā ciemošanās Itālijā (Sicīlijā). Mūsu skolā projekta koordinatore ir skolas direktore Agita Baltmane.

Šogad, no 4 03.- 8.03., šo valstu pārstāvji viesojās mūsu skolā.
Comeniusa dalībnieku ciemošanās Ķekavas novadā , tika atklāta ar dalībnieku pieņemšanu pie Ķekavas novada Domes priekšsēdātāja Roberta Jurķa.

Kāmēr Izglītības darbinieki , skolotāji un skolu direktori, viesojās Ķekavas Domē, līdzatbraukušie skolēni aizvadīja draudzības spēles ar Pļavniekkalna sākumskolas skolēniem.

5.martā skolā notika svinīga Comenius projekta atklāšana.
Mūsu skolas skolēni jau iepriekš bija rūpīgi gatavojušies ciemiņu sagaidīšanai.
Projektu nedēļā (25.02. -1.03.) katra klase veidoja izziņas materiāli par kādu no sadraudzības valstīm, un noformētas arī klases.
Tā kā mūsu skola bija veidojusi kalendāru , kurā apkopotas citu tautu svarīgākas pasakas, tad tika veidotas pasaku galveno varoņu maskas un zīmējumi.

Pēc atklāšanas viesi devās apskatīt Vecrīgu un viesojās arī Saules muzejā.
6.martā projekta dalībnieki varēja piedalīties radošajās darbnīcās.
Skolā ciemojās Daugmales Bišu Jānis. Katrs dalībnieks varēja izveidot savu vaska svecīti un nogaršot dažādu veidu medu.
Otrā darbnīcā gan skolēni , gan skolotāji varēja veidot smaržīgās ziepes.
Pēcpusdienā viesi apmeklēja Daugmales baseinu.
7.marts bija Eiropas diena.
Valstu pārstāvji devās klasēs pie mūsu skolēniem –stāstīja par savu valsti, par savu skolu. Rādīja dažādus priekšnesumus, skanēja dziesmas, un dimdēja deju soļi. Mūsu skolas skolēni tika cienāti ar atvestajiem gardumiem.
Mūsu skolotājas ciemojoties citā valstī, vienmēr kā ciemkukuli veda melno rupjmaizi, kuras labā garša vienmēr tika augstu vērtēta, tad viesiem tika dota iespēja piedalīties maizes cepšanā. Devāmies ciemos uz Lāču maizes ceptuvi.
Šī nedēļa paskrēja ļoti ātri. Klāt jau projekta noslēguma vakars. Noslēguma pasākumā ciemiņu priekšnesumi mijās ar mūsu skolēnu veidotajiem priekšnesumiem.

Pļavniekkalna sākumskolas administrācija saka lielu paldies par atbalstu un palīdzību:
Skolēniem, skolotājiem, vecākiem
Kafejnīcai ”Kalnakrogs” , Daugmales Bišu Jānim, Zanei Ešenvaldei, Igorim Malinauskas, Raimondam Emkem, Ķekavas Domes vadībai, Aijai Vitmane
Fotogrāfam Jurim Ķilkutam
Daugmales pamatskolas direktoram Andrim Ceļmalniekam un peldētapmācības trenerim
tulkiem – Gintai Loginai, Andrai Vanagai, Evijai Baltmanei
Aijai Ārei – par iespēju prezentēt Ķekavas novada tautas tērpu
Īpašs skolotāju paldies - Vitai Priedei.

Bildes par Comenius vizīti Pļavniekkalna sākumskolā varat apskatīt izvelnē Bildes / Pasakumi / Comenius

„SNIEGAVĪRU BALLE„

PĻAVNIEKKALNA SĀKUMSKOLĀ 2013.GADĀ.


Šā gada 6. marta PJavniekkalna skolas dārza uz „ Sniegavīru balli " pulcējušies lieli un mazi Sniegavīri.
Sanāca pat veselas ģimenes, lai papriecātos par pēdējo sniegu, un sveiktu pirmos, siltos saules starus.

Ārpusklases darba organizatore: Ineta Plūme
„BURTIŅU SVĒTKI „

PĻAVNIEKKALNA SĀKUMSKOLĀ 2013.GADĀ...


Šā gada 8. februārī mūsu skolā notika tradicionālie pirmo klašu „Burtiņu svētki”.
Šajā pasākumā pirmo klašu skolēni rādīja un stāstīja kā viņiem ir veicies mācībās ,pirmajos sešus mēnešus , mūsu skolā. Visi klātesošie priecājās par brašajiem pirmklasniekiem, kuri ir iemācījušies tekoši lasīt un glīti rakstīt. Arī grūtie matemātikas uzdevumi, tāds nieks vien ir ,priekš pirmās klases.
Priekšnesumu nobeigumā- ceturtās klases skolēni bija sagatavojuši dažādus interesantus pārbaudījumus, lai pārliecinātos – vai tik tiešām visi skolēni, visu zina un prot.
BARIKĀŽU AIZSTĀVJU ATCERES DIENA.


17. janvārī Pļavniekkalna sākumskolas 3. b klases skolēni devās uz Ķekavas novadpētniecības muzeju. Muzejā skolēniem bija sagatavota izglītojoša programma par barikāžu laiku – kāpēc cēlām barikādes, kāpēc sēdējam pie ugunskuriem un bijām gatavi aizsargāt savu zemi.
Skolēniem, interaktīvā veidā bija iespēja sastādīt hroniku, izvēlēties aizsardzības objektus, organizēt un „būvēt” barikādes.PĻAVNIEKKALNA SĀKUMSKOLA (1.-6.KLASE)

AR 2013. GADA 7. JANVĀRI

SĀK PIEŅEMT IESNIEGUMUS SKOLĒNU UZŅEMŠANAI 1.KLASĒ

2013./2014.M.G.


PIEDĀVĀTĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS:
PAMATIZGLĪTĪBAS 1. POSMA (1.-6.KLASE) HUMANITĀRĀ UN SOCIĀLĀ VIRZIENA PROGRAMMA – 11012111 ( VALODU PROGRAMMA, TIEK APGŪTAS ANGĻU VALODA, VĀCU VALODA UN KRIEVU VALODA)
PAMATIZGLĪTĪBAS 1.POSMA (1.-6.KLASE) PROGRAMMA – 11011111DZEJAS DIENA PĻAVNIEKKALNA SĀKUMSKOLĀ.


Jau 48.reizi Latvijā septembra mēnesi sauc par Dzejas mēnesi. Šajā mēnesī tiek rīkoti dažādi konkursi un festivāli un arī Pļavniekkalna sākumskolas jaunāko klašu skolēni vēlējās parādīt, ko ir iemācījušies. Septembra mēneša laikā no katras klases tika izvirzīti pieci kandidāti Dzejas dienas konkursam, lai 25.septembī finālā noskaidrotu skolas labākos dzejas daiļrunātājus. Pasākumu vēroja un vērtēja žūrija, kura kandidātu uzstāšanās laikā pievērsa uzmanību kandidāta runas kultūrai, izteiksmīgumam un teatralizācijai.
Saskaņā ar žūrijas vērtējumu Dzejas dienu uzvarētāji 2012.gadā ir:
1. Vincents Moriss Vanhautans no 1.b klases;
2. Nika Hudožilova no 2.b klases;
3. Trešo klašu grupā uzvarēja trīs dalībnieki, kuri ieguva vienādu punktu skaitu:
Rūdolfs Lepa no 3.b klases
Katrīna Timpare no 3.a klases
Krišs Vanhoutans no 3.b klases.
Skolotāja Agnija Junemane.

VELOBRAUCĒJA TIESĪBAS.


9. oktobrī Pļavniekkalna sākumskolas 6.klases audzēkņi piedalījās akcijā „Velobraucēja tiesības”. Skolēni skatījās vispārizglītojošo filmu par pareizu braukšanu ar riteni. Iepazinās ar ceļu satiksmes noteikumiem, kuri jāievēro braucot ar riteni. Nākošajā nedēļā 6. klases skolēni kārtos eksāmenu. Ja eksāmens tiks nokārtots, skolēni saņems velosipēdista tiesības. Lekciju ciklu vadīja reģionālās pašvaldības nepilngadīgo lietu inspektore Guna Saulīte.

 

CIEMOJAMIES MINISTRU KABINETĀ.


4.klases skolēni devās uz Ministru kabinetu, lai klātienē iepazītu valdības nama telpas, lai uzzinātu par ministru darbu.
Šī apmeklējuma laikā skolēni varēja ielūkoties ministru darba telpās, kā arī veikt praktiskus uzdevumus, kas palīdzēja iepazīt un izprast valdības darba nozīmīgumu.
„Kad iegājām lielajā ēkā un novilkām virsdrēbes mūs gaidīja liels piedzīvojums. Mums bija jāiet cauri metāla detektoram. Tad sekoja uzdevums- doties pa dzeltenajām pēdām, tās mūs aizveda līdz sēžu zālei, kuru dēvē par Zaļo zāli. Tālāk mēs devāmies uz preses zāli, pēc tam uz vēl citiem apskates objektiem.” E. Timpare.
„Man tur patika. Man patika, ka noslēgumā mums uzdāvināja uzdevumu grāmatiņu ar interesantiem uzdevumiem par valdību.” K. Mauriņš.
„Tas bija ļoti aizkustinoši. Mani sajūsmināja dažādās zāles, kurās strādā ministri. Kad mēs iegājām Zaļajā zālē, kur ministri izlemj jautājumus, mūs sagaidīja nevis pats Valdis Dombrovskis, bet gan viņa kartona attēls. Tas vienu brīdi šķita smieklīgi.” E. Streikiša.
„...Tur mēs varējām apskatīt dāvanas no citu valstu ministriem , kuri ir bijuši Latvijā.” K. Jeige.
„...Es uzzināju , ka katru otrdienu tiek pieņemti lēmumi. Visvairāk man patika zaļajā zālē.” I. Stripkāne.
4. klases audzinātāja Inga Abreniete.

 

 

OLIMPISKĀ DIENA PĻAVNIEKKALNA SĀKUMSKOLĀ.


28.septembrī, Pļavniekkalna sākumskolas audzēkņi un skolotāji piedalījās Olimpiskai dienai veltītajā pasākumā. Skolēni ar lielu aizrautību pašatdevi piedalījās zīmējumu konkursā. Šo darbiņu veica 1.4.klases skolēni. Pēc darbu izvērtēšanas, par labāko darbu tika atzīts 3.b klases skolnieces Paulas Vanagas darbs. Savukārt 5.06.klašu grupā par labāko tika atzīts Mārtiņa Baikovska rakstītais domraksts „”Ja es būtu olimpietis.”Pats lielākais gandarījums bija piedalīties visai skolai vingrošanas kompleksa īstenošanā, kur nu vēl mūzikas pavadījumā. Arī skolotājas neatpalika no skolēnu degsmes. Noslēdzot vingrojumu kompleksu, skolēni piedalījās stafetē, kuru mums palīdzēja noorganizēt Ints Vancāns. Olimpiskās dienas noslēgumā skolēni veidoja Olimpiskos apļus. Liels paldies par atsaucību. Noslēdzoties pasākumam, skolēni visi kā viens saņēma diplomus par sporta aktivitātēm.
DVMD Dzinta Medne.IESTĀJIES PAR SALIEDĒTĀKU SABIEDRĪBU – PIEDALIES MINI APMAIŅAS PROGRAMMĀ!


Lai novērstu divkopienu sabiedrības veidošanās risku un veicinātu saliedētas un iekļaujošas sabiedrības attīstību, latviešu un mazākumtautību ģimenēm tiek piedāvāta „bērnu apmaiņas programma”. Tiek aicinātas atsaukties latviešu un mazākumtautību ģimenes, kuras gribētu uz laiku savā ģimenē uzņemt jauniešus, lai iepazīstinātu viņus ar savām tradīcijām un dzīves vidi.
Projekta mērķauditorija ir 5.-9.klašu skolēni un viņu ģimenes, kuras ikdienas saziņā lieto latviešu vai krievu valodu. Dalība šajā projektā veicinātu starpkultūru sadarbību, valodas apguvi un toleranci.
Norādījumi ieinteresētajām viesģimenēm:
• ģimenē ir vismaz viens līdzīga vecuma bērns (5.-9.klases skolēns);
• ģimene ikdienas saziņā lieto latviešu vai krievu valodu;
• vismaz vienam ģimenes loceklim ir labas otras valodas zināšanas (latviešu ģimenēm – krievu valodas zināšanas un krievvalodīgajām ģimenēm – latviešu valodas zināšanas);
• viesbērns ģimenē uzturas 6-12 dienas, kas var tikt sadalītas vairākos periodos, piemēram 3-5 nedēļas nogales;
• ģimene spēj nodrošināt atbilstošus sadzīves apstākļus bērnam, kurš tiks uzņemts
(atsevišķa guļvieta, pilnvērtīgs un veselīgs uzturs, iespējas veikt personīgo higiēnu,
saziņas iespējas ar savu ģimeni u.tml.) - uzturlīdzekļu izmaksas tiks
segtas no projektam piešķirtā finansējuma - viena bērna uzturēšanai ir 6 lati dienā (nav nepieciešami čeki apr izlietotajiem uzturlīdzekļiem);
• ģimenei jānodrošina bērnam, kurš tiks uzņemts, vismaz 2 pasākumu apmeklēšana - kultūras, sporta, atpūtas, valsts svētku vai citu pasākumu vai kultūras iestāžu apmeklējumi - paredzētie izdevumi pasākumu apmeklējumam ir 40-80 latu apmērā.  Pasākuma apmeklējums tiek apmaksāts visiem ģimenes locekļiem – ir jābūt attaisnojuma čekiem par transportu, degvielu, apmeklētā pasākuma ieejas biļetēm, sporta inventāra īres vai citiem attaisnojuma dokumentiem par iztērētiem apmeklējuma līdzekļiem!
• viesģimene var uzņemt vairākus viesbērnus vienlaikus, ja to atļauj sadzīves apstākļi, vai dažādos periodos, ievērojot projekta laiku līdz 2012.gada 20.novembrim, tad attiecīgi kompensējamie uzturlīdzekļi un pasākumu apmeklējumi summējas.
Biedrība „AFS Latvija” realizē projektu kopā ar Krāslavas Varavīksnes vidusskolu.
Pieteikties var:
aizpildot klāt pievienotu veidlapu – latviešu vai krievu valodā un  nosūtot to uz Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu  vai Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu .
Papildus informācijas gadījumā lūdzu sazināties ar  AFS Latvija pa tālruni: 67280646, vai projekta vadītāju Jeļenu Kļimovu - 26539220
Projekta īstenošanas  līgums Nr. 2012.LV/VG/01/0.5 Informācija ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu.  Par informācijas saturu atbild biedrība "AFS Latvija".

 

TIKŠANĀS AR RAKSTNIEKU UN DZEJNIEKU M.RUNGULI UN MĀKSLINIECE A.STAKU


Sadarbībā ar Katlakalna bibliotēku Pļavniekkalna sākumskolas skolniekiem bija iespēja tikties ar rakstnieku un dzejnieku Māri Runguli un grāmatu ilustratori-mākslinieci Agniju Staku.
„Ārā spīdēja rudenīga saule, bet mēs nevis kā parasti latviešu valodas stundā sēdējām klasē, bet gan devāmies uz Tautas namu. Nevis ar autobusu vai mašīnu, bet gan ar kājā , tāpēc varējām vērot krāsainās koku lapas. Man rokās bija rudens rožu pušķi, kuri bija veidoti no krāsainajām kļavu lapām. Tie māksliniekiem.
Rakstnieks stāstīja par savām pirmajām grāmatām, ko viņš ir uzrakstījis, bet māksliniece zīmēja portretus. Mājās es skatījos grāmatas, kas  tās ir ilustrējis , atradu, ka mūsu mūzikas ( 5. kl.)grāmatas māksliniece ir Agnija Staka.”(Rebeka)
„Rakstniekam M. Rungulim ir ļoti labas grāmatas. Manuprāt, viņš ir ļoti interesants sarunu biedrs, jo viņš stāsta par savu dzīvi. Man patika viņa stāsti par grāmatām. Vislabākā ir viņa sarakstītā mini grāmata, jo to var iebāzt kabatā. Es noteikti izlasīšu kādu viņa grāmatu.”(Patriks)
Skolniekiem ļoti patika rakstnieka stāstījums par to, kā top grāmatu stāsti. Lielu sajūsmu izraisīja grāmata par lidojošo šķīvīti, jo izrādās rakstnieks ir tik tiešām to redzējis.
Tā mēs uzzinājām, ka abi mākslinieki kopā veidojuši  apmēram 10 grāmatas. Šī sadarbība ilgst jau 30 gadus. Mākslinieces kontā ir apmēram 150 ilustrētas grāmatas. 
„Es uzzināju, ka, lai precīzi uzzīmētu zīmējumu, māksliniekam grāmata ir jāizlasa, tad jāzīmē zīmējums, tad vēlreiz jāizlasa, jāpārbauda vai zīmējums atbilst autora apraksta. Visbeidzot, jāpārjautā autoram, vai nevajag , ko izmainīt. „ ( Laura)
Šīs ļoti aizraujošās tikšanās nobeigumā, sekoja vesela jautājumu lavīna. Skolēni visi kā viens atzina, ka noteikti jāizlasa visas autora grāmatas , kas atrodas bibliotēkā, jo rakstnieks raksta par pusaudžiem tik aktuālajiem jautājumiem’’.
Liels paldies Katlakalna bibliotēkas vadītājai Daigai un bibliotekārei Helēnai, kas noorganizēja šo  tikšanos.
Tikai klausoties un redzot kā top grāmatas ,mēs savos skolēnos varam vēl vairāk izraisīt interesi par daiļliteratūru, bet citus, pat ieinteresēt lasīt grāmatas.
Skolotāja - Ineta Plūme.


DROŠĪBAS DIENAS PASĀKUMS


Mūsu skolas skolēni  gada 2012. gada 14.septembrī piedalījās Drošības dienas pasākumā,
ko organizēja Reģionālās pašvaldības policija.
Šis bija pasākums kurš bija interesants gan lielajiem, gan mazajiem skolēniem.
Visu varēja izmēģināt un visur piedalīties.
Un kur nu, vēl aizraujošāku un drošāku braucienu, kā policijas mašīnā.
Šīs bija arī visdrošākais pasākums, jo tik daudz policisti, palīdzības dienesta darbinieki,
glābšanas dienesta darbinieki, vienuviet, vēl nebija redzēti .
Paldies, Pašvaldības policijai par šo aizraujošo un interesanto pasākumu.


AICINĀM PIETEIKTIES ANGĻU VALODAS KURSIEM


Biedrība „Skolas  bērniem” uzsāk projekta „Angļu valodas apmācība Ķekavas novada iedzīvotājiem”
un aicina pieteikties   Ķekavas novada iedzīvotājus  ANGĻU VALODAS APMĀCĪBAS KURSIEM
(ar priekšzināšanām).
Kursi notiks Pļavniekkalna sākumskolā ( Pļavniekkalna ielā 20, Katlakalnā).
Apmācības sāksies no š.g. 9. oktobra. Nodarbības notiks otrdienās un ceturtdienās no 18.00 – 20.40.  Kursus beidzot tiek izsniegta apliecība. Dalībnieka līdzfinansējums 20.00 Ls.
Pieteikumus sūtīt līdz 29. septembrim uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu
norādot vārdu , uzvārdu un kontakttālruni.


 

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack